Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bavlingssjön, 653353 147430 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-04 Stoppdatum 2009-07-04
Mängd (ton): 18,72 Kostnad totalt: 26334
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: