Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-01 Stoppdatum 2009-07-01
Mängd (ton): 18,20 Kostnad totalt: 24948
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: