Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljevattnet, 651991 142893 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-04 Stoppdatum 2009-07-04
Mängd (ton): 6,76 Kostnad totalt: 12127
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: