Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korptjärn, 659447 143338 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-30 Stoppdatum 2009-06-30
Mängd (ton): 0,70 Kostnad totalt: 1213
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: