Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656707 141784 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-01 Stoppdatum 2009-07-01
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 9702
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: