Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillsjön, 657875 143490 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-05 Stoppdatum 2009-07-05
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 22523
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: