Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lättlamp, 652113 143074 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-04 Stoppdatum 2009-07-04
Mängd (ton): 0,94 Kostnad totalt: 1733
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: