Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sör-Ämten, 657054 143385 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-06 Stoppdatum 2009-07-06
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 5544
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: