Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-06-16 Stoppdatum 2008-06-16
Mängd (ton): 20,69 Kostnad totalt: 14154
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: