Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-06-03 Stoppdatum 2008-06-03
Mängd (ton): 5,66 Kostnad totalt: 4760
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: