Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 661863 143817 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-06-17 Stoppdatum 2008-06-17
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4044
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: