Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-06-09 Stoppdatum 2008-06-09
Mängd (ton): 36,88 Kostnad totalt: 31016
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: