Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-06-12 Stoppdatum 2008-06-12
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt: 17693
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: