Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mosjökälla, 661263 144342 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-06-17 Stoppdatum 2008-06-17
Mängd (ton): 9,88 Kostnad totalt: 6740
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: