Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-05 Stoppdatum 2008-08-05
Mängd (ton): 20,72 Kostnad totalt: 13480
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: