Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-06-06 Stoppdatum 2008-06-06
Mängd (ton): 90,73 Kostnad totalt: 62008
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: