Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-06-11 Stoppdatum 2008-06-11
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 11458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: