Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, 659291 143603 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-22 Stoppdatum 2008-07-22
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3440
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: