Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660189 143740 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-15 Stoppdatum 2008-07-15
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 1204
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: