Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljevattnet, 651991 142893 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-02 Stoppdatum 2008-07-02
Mängd (ton): 6,63 Kostnad totalt: 12040
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: