Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-25 Stoppdatum 2008-07-25
Mängd (ton): 29,68 Kostnad totalt: 41280
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: