Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lomgölen, 657025 143595 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-15 Stoppdatum 2008-07-15
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 2064
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: