Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mövattnet, 651804 143218 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-02 Stoppdatum 2008-07-02
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 6880
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: