Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västra Djupedalstjärn, 659957 142811 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-22 Stoppdatum 2008-07-22
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: