Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-05 Stoppdatum 2007-06-05
Mängd (ton): 26,99 Kostnad totalt: 20588
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: