Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mosjökälla, 661263 144342 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-15 Stoppdatum 2007-06-15
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 3668
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: