Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-06-04 Stoppdatum 2007-06-04
Mängd (ton): 16,98 Kostnad totalt: 10370
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: