Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, 659291 143603 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-15 Stoppdatum 2007-07-15
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 3197
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: