Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-19 Stoppdatum 2007-07-19
Mängd (ton): 17,85 Kostnad totalt: 23022
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: