Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kramptjärn, 661331 144190 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-14 Stoppdatum 2007-07-14
Mängd (ton): 11,03 Kostnad totalt: 14069
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: