Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-11 Stoppdatum 2007-07-11
Mängd (ton): 20,06 Kostnad totalt: 25591
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: