Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärn, 665034 143383 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-11 Stoppdatum 2007-07-11
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2558
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: