Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgsjön, 656023 142477 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-19 Stoppdatum 2007-07-19
Mängd (ton): 12,92 Kostnad totalt: 16627
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: