Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgtjärn, 659828 142950 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-04 Stoppdatum 2007-04-04
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1160
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: