Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-29 Stoppdatum 2006-05-30
Mängd (ton): 120,33 Kostnad totalt: 70462
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: