Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-06-01 Stoppdatum 2006-06-01
Mängd (ton): 23,90 Kostnad totalt: 14211
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: