Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-24 Stoppdatum 2006-05-24
Mängd (ton): 37,01 Kostnad totalt: 27366
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: