Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-22 Stoppdatum 2006-05-22
Mängd (ton): 27,00 Kostnad totalt: 19965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: