Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-25 Stoppdatum 2006-05-25
Mängd (ton): 17,60 Kostnad totalt: 10658
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: