Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-18 Stoppdatum 2006-05-18
Mängd (ton): 16,20 Kostnad totalt: 10066
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: