Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660189 143740 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-01 Stoppdatum 2006-08-01
Mängd (ton): 0,74 Kostnad totalt: 1065
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: