Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korptjärn, 659447 143338 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-04 Stoppdatum 2006-08-04
Mängd (ton): 0,53 Kostnad totalt: 795
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: