Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 656707 141784 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-06 Stoppdatum 2006-08-06
Mängd (ton): 2,84 Kostnad totalt: 3454
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: