Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-31 Stoppdatum 2006-07-31
Mängd (ton): 19,85 Kostnad totalt: 24166
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: