Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusen, 656564 142899 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-05 Stoppdatum 2006-08-05
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: