Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Smedsjön, 662563 147042 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-01 Stoppdatum 2006-08-01
Mängd (ton): 9,24 Kostnad totalt: 11247
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: