Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 661863 143817 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-06-20 Stoppdatum 2005-06-20
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 3731
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: