Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-06-27 Stoppdatum 2005-06-27
Mängd (ton): 36,66 Kostnad totalt: 28366
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: