Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-06-22 Stoppdatum 2005-06-22
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt: 16249
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: