Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-06-08 Stoppdatum 2005-06-08
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 9596
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: